De spelregels van touch rugby

De spelregels van touch rugby

Zoals je begrijpt, lijken de spelregels van touch rugby veel op de regels van rugby. Daarom zullen we beginnen met het uitleggen van de regels die op beide sporten van toepassing zijn. Vervolgens zullen we de regels die specifiek voor touch rugby gelden, opschrijven.

Spelregels van rugby

Het doel van het spel is om de bal naar het doel van de tegenstander te brengen en deze daar tegen de grond te houden. Klinkt eenvoudig, nietwaar? Maar wat het spel zo leuk maakt is de manier waarop de bal naar voren moet komen. Je mag de bal namelijk alleen maar vooruit schoppen als al je teamleden achter je zijn. Een andere manier om de bal naar voren te brengen is om deze over te gooien naar je teamleden (passen). Maar als je wilt passen, moet dat achterwaarts.

Om op deze manier de bal tot bij het doel van de tegenstander te krijgen is behoorlijk wat tactiek en strategie nodig. Bij reguliere rugby wordt de tegenstander ook met enige regelmaat tegen de grond gewerkt om te voorkomen dat ze het doel met de bal bereiken.

Dat kan op de volgende manieren.

Tackel

Een of meerdere van de tegenstanders mogen de speler met de bal tegen de grond werken. Dat is gelukt als de speler met de bal met beide knieƫn de grond aanraakt.

Ruck

Als de bal op de grond ligt en verschillende spelers staan er omheen, dan mogen ze deze niet oppakken. De teams proberen de bal met de voeten te veroveren.

Maul

Op het moment dat een speler die de bal in bezit heeft door een of meerdere tegenstanders wordt vastgehouden gaat het om fysieke kracht. De bal mag de grond niet raken. Teamleden mogen de balbezitter wel komen helpen. Het is mogelijk om de bal in een maul naar een teamgenoot te passen. Dat moet dan wel achterwaarts gebeuren.

Het grote verschil met touch rugby is dat in plaats van fysiek de tegenstander tegen te houden dit met aanraking gaat. Hierdoor is het spel veel veiliger!