Geschiedenis van touch rugby

Geschiedenis van touch rugby

In Nederland wordt pas sinds het begin van de 20e eeuw rugby gespeeld. Ook hier was het vooral een studentensport. Toch heeft het vele jaren geduurd voordat er een stabiele groep rugbyclubs was om echt competitief rugby te kunnen spelen.

Touch rugby is nog niet zo bekend in Nederland als rugby. Het is dan ook pas in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw ontstaan in Australië.

In het begin was touch rugby niets anders dan een trainingstechniek die gebruikt werd bij rugby league, één van de verschillende vormen van rugby. Omdat er weinig fysiek geweld gebruikt wordt tijdens touch is het mogelijk voor de spelers om zich meer op de strategie van het spel te richten in plaats van op het ontduiken van harde stompen of het uitdelen hiervan. De spelers vonden deze trainingtechniek zo leuk en daarom gingen steeds meer mensen touch rugby spelen ter ontspanning.

Rugby is nogal een wild en fysiek zwaar spel. Touch rugby daarentegen is veel veiliger. Daarom was het voor kinderen en ook ouderen een veilig spel om te spelen. Hierdoor werd het steeds populairder en uiteindelijk speelden zoveel mensen touch rugby dat het mogelijk werd om competities te spelen. Dat was voor het eerst zo in 1968.

In 1978 werd de Australian Touch Football Association opgericht en vanaf dat moment was het een “officiële” sport. Door het ontstaan van deze association begon het spel zich steeds verder te ontwikkelen. De regels werden vastgesteld en in 1980 voor het eerst in een boek vastgelegd. Verder werd de bal die voor touch rugby wordt gebruik aangepast om beter geschikt te zijn voor het spel.

In 1985 werden de eerste internationale spelen gehouden. De landen die hier aan meededen waren traditionele rugby landen.

Uiteindelijk zijn het expats, mensen uit het buitenland die naar Nederland komen voor werk of studie, die de sport naar Nederland hebben gebracht. De eerste touch rugby club werd begonnen in Amsterdam. Ook nu nog wordt touch rugby vooral door expats gespeeld en is het niet goed bekend onder Nederlandse sporters.